PRACOWNICY

 

Kierownik
prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Książek
61 854 76 61
kksiazek@ump.edu.pl

 

Sekretariat
Beata Momot
61 854 76 60
bmomot@ump.edu.pl

 

Zespół Uczelnianego Centrum Aparaturowego

mgr Agnieszka Burglin
✆ 61 854 76 49
✉ aburglin@ump.edu.pl

mgr Aleksandra Leśniewska
✆ 61 854 76 49
alesniewska@ump.edu.pl

mgr Paweł Zalewski
✆ 61 854 76 49
✉ zalewskip@ump.edu.pl

 

Zespół Pracowni Zwierząt Doświadczalnych

lek. wet. Emilia Cicha – Kierownik Pracowni
61 854 77 13
emiliacicha@ump.edu.pl

dr hab. Krzysztof Kus – osoba sprawująca nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami oraz nad ich dobrostanem
602 308 220
kkus@ump.edu.pl

lek. wet. Tomasz Wielich
61 854 76 60
twielich@ump.edu.pl

mgr Jadwiga Łopaciuch
61 854 77 12
jlopaci@ump.edu.pl

tech. wet. Lucyna Bunkowska
61 854 77 13
lbunkowska@ump.edu.pl

inż. Helena Wielgus
61 854 77 13
hwielgus@ump.edu.pl

Przemysław Domeracki
61 854 77 12
✉ pdomeracki@ump.edu.pl

Stanisław Nowicki
61 854 77 12
✉ snowicki@ump.edu.pl

 

Personel porządkowy

Ewa Głowacka 
  61 854 77 12