PRACOWNICY

Kierownik
prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Książek
✆ 61 854 76 61
✉ kksiazek@ump.edu.pl

Zespół Uczelnianego Centrum Aparaturowego

dr Jolanta Nowak
✆ 61 854 76 49
jnowak@ump.edu.pl

mgr Anna Gierlikowska
✆ 61 854 76 49
agierlikowska@ump.edu.pl

mgr  Daniel Rychlewski
✆ 61 854 76 49
drychlewski@ump.edu.pl

mgr  Maria Zajączkowska
✆ 61 854 76 49
maria.zajaczkowska@ump.edu.pl

Zespół Pracowni Zwierząt Doświadczalnych

lek. wet. Emilia Cicha – Kierownik Pracowni
✆ 61 854 77 13
✉ emiliacicha@ump.edu.pl

dr hab. Krzysztof Kus – osoba sprawująca nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami oraz nad ich dobrostanem
✆ 602 308 220
✉ kkus@ump.edu.pl

lek. wet. Tomasz Wielich
✆ 61 854 76 60
✉ twielich@ump.edu.pl

mgr Jadwiga Łopaciuch
✆ 61 854 77 12
✉ jlopaci@ump.edu.pl

Przemysław Domeracki
✆ 61 854 77 12
✉ pdomeracki@ump.edu.pl

Lucyna Bunkowska
✆ 61 854 77 12
lbunkowska@ump.edu.pl 

Helena Wielgus
✆ 61 854 77 13
hwielgus@ump.edu.pl 

Stanisław Nowicki
✆ 61 854 77 12
✉ snowicki@ump.edu.pl