DYFRAKTOMETR RTG

Dyfraktometr rentgenowski SuperNova (Dual Source) firmy Agilent Technologies (obecnie Rigaku Oxford Diffraction)

SuperNova to dyfraktometr przeznaczony głownie do pomiarów monokryształów, wyposażony w dwa mikro-ogniskujące źródła promieniowania rentgenowskiego: molibdenowe (Mova λ = 0.71073) i miedziowe (Nova λ = 1.54178). Urządzenie posiada goniometr czterokołowy w geometrii kappa oraz detektor Atlas CCD. W celu zapewnienia optymalnej pracy źródeł promieniowania oraz detektora, przyrząd wyposażony jest w zewnętrzny układ chłodzenia z zamkniętym obiegiem płynu chłodzącego. Dodatkowo dyfraktometr posiada przystawkę niskotemperaturową Oxford Cryostream 700 umożliwiającą prowadzenie pomiarów w zakresie temperatur 80-400K.

Przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania dyfraktometr SuperNova umożliwia przeprowadzanie kompletnych analiz XRD. Zainstalowany program CrysAlis pozwala na pełną kontrolę nad dyfraktometrem, zbieranie danych pomiarowych oraz ich wstępną obróbkę. Zintegrowanie tego programu z innymi (OLEX, AutoChem itp.) pozwala na pełne rozwiązanie i udokładnienie struktury krystalicznej. Dostępne oprogramowanie pozwala również na proste pomiary próbek proszkowych.

Urządzenie znajduje się w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej, mieszczącej się przy ulicy Grunwaldzkiej 6. Operatorami urządzenia są dr Agata Ostrowska (agataostrowska@ump.edu.pl; tel. 61 854 66 69) oraz dr hab Andrzej Gzella prof UM.,  e-mail: akgzella@ump.edu.pl, tel. 61 854 66 79