ZAKŁAD INŻYNIERII GENETYCZNEJ

 

Uczelniane Centrum Aparaturowe, decyzją Ministra Środowiska z dnia 02.07.2018, posiada zezwolenie na pracę z genetycznie zmodyfikowanymi mikroorganizmami (GMM) zaliczonymi do II kategorii zagrożenia (nr w Rejestrze Zakładów Inżynierii Genetycznej: 04-17/2018). W skład Zakładu Inżynierii Genetycznej (ZIG) wchodzą następujące pracownie:
  • Pracownia biologii molekularnej I i II
  • Pracownia hodowli komórkowej
  • Pracownia mikrobiologii
  • Pracownia bioobrazowania

Nad bezpieczeństwem pracy w ZIG-UCA czuwa Komisja Bezpieczeństwa Biologicznego.

UWAGA: Usługi ZIG świadczone przez UCA są aktualnie zawieszone do odwołania.