DOKUMENTY

 

Regulamin UCA

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia badania do realizacji w UCA

Załącznik nr 2 – Upoważnienie do realizacji badań w UCA przez osobę nie będącą pracownikiem jednostki

Protokół przekazania próbek/materiału biologicznego do UCA

 

Wirtualne ścieżki dostępu i relokacja aparatury badawczej do UCA

Zarządzenie Rektora UMP nr 149_2017 z dn. 14 grudnia 2017

Załącznik 1 do Zarządzenia

 

Pracownia Zwierząt Doświadczalnych

Regulamin Pracowni Zwierząt Doświadczalnych

Instrukcja pracy w strefie przed barierą

Instrukcja pracy w strefie za barierą

 

Odpłatne usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych

Regulamin świadczenia usług komercyjnych dla podmiotów zewnętrznych przez UCA

Załącznik nr 1 – Formularz zlecenia badania komercyjnego do realizacji w UCA

Załącznik nr 2 – Umowa o wykonanie badań

Aneks do umowy o wykonanie badań

Załącznik nr 3 – Upoważnienie do realizacji badań w UCA przez osobę nie będącą pracownikiem jednostki

Załącznik nr 4 – Protokół przekazania próbek/materiału biologicznego do UCA