WIRTUALNE ŚCIEŻKI DOSTĘPU

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMP nr 149/2017 z dn. 14 grudnia 2017 roku, Uczelniane Centrum Aparaturowe udostępnia wszystkim jednostkom Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą w ramach tzw. wirtualnych ścieżek dostępu. Aktualnie, system ten obejmuje skaningowy mikroskop elektronowy. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami wykorzystania urządzenia w przypisanej mu zakładce.

Warunkiem korzystania z wirtualnych ścieżek dostępu jest złożenie formularza współpracy z UCA (załącznik nr 1 do Regulaminu UCA), na podstawie którego następuje ocena wykonalności proponowanych badań i ostateczna rezerwacja sprzętu w jego wirtualnym kalendarzu.

Gorąco zapraszamy wszystkich Badaczy UMP do korzystania z tej unikatowej aparatury.