USŁUGI PŁATNE

 

Zarządzeniem JM Rektora UMP nr 54/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku, Uczelniane Centrum Aparaturowe wprowadza do swej oferty możliwość odpłatnej realizacji badań naukowych dla podmiotów zewnętrznych, w tym ośrodków akademickich, jednostek Polskiej Akademii Nauk oraz przemysłu. Szczegółowe zasady zlecania i realizacji badań o charakterze komercyjnym są opisane w Regulaminie świadczenia usług komercyjnych dla podmiotów zewnętrznych przez Uczelniane Centrum Aparaturowe, dostępnym w zakładce Dokumenty.

Aktualny cennik badań na rok 2023