Depozyt materiału biologicznego

Projekty finansowane ze środków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu:

  • Wpływ karmienia niemowląt mieszanką na bazie mleka koziego lub krowiego na częstość występowania atopowego zapalenia skóry
  • Bankowanie próbek biologicznych pacjentów leczonych w Katedrze i Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku UMP
  • Bankowanie próbek biologicznych na potrzeby projektu: “Znaczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w nowotworzeniu niedrobnokomórkowego raka płuca – badania w modelu in vitro
  • Ocena wpływu rocznej suplementacji kwasem linolowym na stan kliniczny i metaboliczny pacjentów z mukowiscydozą – żywieniowe badanie randomizowane, podwójnie zaślepione