Realizowane w PZD

 

 Projekty i zadania badawcze finansowane przez NCN:

  • Ocena działania przeciwnowotworowego 3`- hydroksy – 3,4,5,4 `- tetrametoksystylbenu ( DMU-214) w spersonalizowanym modelu raka jajnika NCN, UMO-2016/23/D/NZ7/03954,20.09.2017-19.09.2023.
  • Ocena odpowiedzi tkanki kostnej na laserowo modyfikowaną powłokę hydrokyapatytową na tytanie oraz na modyfikowany polikaprolakton i ceramikę na bazie aparatu wapnia, NCN nr grantu 2021/05/X/ST5/00773,1.12.2023.
  • Ocena interakcji międzylekowych: badania toksyczności przewlekłej nanocząstek opartych na polidopaminie,
    NCN UMO-2018/31/B/ST8/02460.
  • Liposomalne systemy typu “theranostic” wykorzystywane w obrazowaniu magnetyczno-rezonansowym i terapii fotodynamicznej. NCN 2016/21/D/NZ7/01607
  • Modulacja aktywnościkomórek odpornościowych w mikrośrodowisku guza za pomocą oligonukleotydowych terapeutyków dostarczanych przez jadwabne nanonośniki. NCN 2020/37/B/NZ6/03435

Projekty i zadania badawcze finansowane ze środków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu:

  • Ocena interakcji międzylekowych: regorafenibu i trametynibu u szczurów
  • Analiza farmakokinetyczna regorafenib-olaparyb w modelu zwierzęcym