MALDI-MS

 

Spektrometr mas typu MALDI-TOF/TOF (UltrafleXtreme, Bruker Daltonics)

Technika spektometrii mas wykorzystująca laserową desorpcję/jonizację wspomagana matrycą, odpowiednia do analizy związków wielkocząsteczkowych w tym białek, peptydów i polimerów syntetycznych. Technika ta jest popularnie wykorzystywana do identyfikacji białek oraz wyznaczania ich sekwencji aminokwasowych i modyfikacji potranslacyjnych. Jej zaletą jest generowanie widm o wysokiej rozdzielczości oraz wysoka dokładność określania stosunku masy do ładunku.