SKANINGOWY KALORYMETR RÓŻNICOWY

DSC 214 Polyma (Netzsch)

Skaningowy kalorymetr różnicowy działa w oparciu o zasadę pomiaru różnicy strumieni ciepła ang. heat-flux principle w trakcie przemiany termicznej.

Podstawowe parametry i możliwości aparatu:

  •  zakres temperatur od -170°C* do 600°C
  • szybkość grzania/chłodzenia: 0.001K/min do 500K/min (maksymalne szybkości grzania/chłodzenia zależą od przedziału temperatur)
  • indeks Indu (stosunek wysokości do szerokości):> 100 mW/K
  • 20-pozycyjny autosampler
  • możliwość badania próbek o masie w zakresie od 5-200 mg (w zależności od charakteru substancji badanej)
  • precyzja entalpii: ±0.05% do ±0.2% dla większości materiałów
  • modulacja temperatury MDSC

*IC70 (-70°C do 600°C) – intracooler, ciekły azot (-170°C do 600°C) w przypadku analizy należy doliczyć koszt ciekłego azotu.

Zastosowanie:

Wyznaczenie temperatury i efektów cieplnych przemian endo- i egzotermicznych różnego typu reakcji chemicznych oraz przemian fazowych. Procesy jakie mogą być badane technikami DSC to: topnienie, krystalizacja, parowanie, sublimacja, równowagi fazowe, przemiany szkliste i polimorficzne, powstawanie kompleksów inkluzyjnych, tworzenie związków, dehydratacja, izomeryzacja, adsorpcja i rozkład.

Więcej informacji dostępnych tutaj.

Urządzenie znajduje się w Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, przy ul. Grunwaldzkiej 6. Operatorem urządzenia jest  prof. dr hab. Ewa Tykarska,  email: etykarska@ump.edu.pl, tel. 61 854 66 63.