DEPOZYTY PRÓB BIOLOGICZNYCH

 

Uczelniane Centrum Aparaturowe świadczy usługi przechowywania prób biologicznych w warunkach głębokiego mrożenia (-80 st.) oraz ciekłego azotu. Deponowanie prób odbywa się poza standardem jakości dla biobanów polskich v. 2.0. Osoby zainteresowane podwyższonym standardem biobankowania, proszone są o kontakt z Biobankiem UCWBK.

Zasoby UCA przeznaczone na rzecz przechowywania prób biologicznych obejmują:

  • przenośne dewary na ciekły azot, o pojemności 750 i 2 000 próbek,
  • zamrażarki niskotemperaturowe (-80°C),
  • zamrażarki standardowe (-20°C)

Zamrażarki niskotemperaturowe biobanku oraz dewary na ciekły azot zaopatrzone są w systemy monitorujące (odpowiednio: temperaturę i poziom azotu) i alarmowe (odstępstwa od zadanych parametrów zgłaszane są personelowi UCA za pośrednictwem wysyłanych automatycznie wiadomości SMS). Dla każdej zamrażarki niskotemperaturowej możliwe jest pobranie codziennych logów temperaturowych. Zamrażarki standardowe wyposażone są w wystandaryzowane, laboratoryjne mierniki temperatury.