O NAS

 

W dniu 27 czerwca 2012 roku Uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu powołano do życia Międzywydziałowe Laboratorium Biologii Medycznej. Po czterech latach, Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. Jacka Wysockiego nastąpiła zmiana nazwy jednostki na Uczelniane Centrum Aparaturowe. 30 marca 2016 roku, Uchwałą Senatu UMP utworzono w obrębie jednostki Pracownię Zwierząt Doświadczalnych. W styczniu 2018 roku Pracownia Zwierząt Doświadczalnych została zarejestrowana w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W maju 2018 UCA dołączyło do Polskiej Sieci Biobanków, uzyskując do roku 2020 status Obserwatora.

Uczelniane Centrum Aparaturowe mieści się w budynku Centrum Biologii Medycznej przy ulicy Rokietnickiej 8 w Poznaniu. W skład jednostki wchodzą: Pracownia bioobrazowania, Pracownia białka, Pracownia immunochemii, Pracownia hodowli komórkowej, Pracownia biologii molekularnej I, Pracownia biologii molekularnej II, Pracownia biochemii i Pracownia mikrobiologii. Ponadto Centrum dysponuje zapleczem laboratoryjnym, w skład  którego wchodzą: zmywalnia, sterylizatornia, pokój chłodnia, magazyny odczynników, szkła i plastików oraz biobank (magazynowanie w ciekłym azocie i zamrażarkach niskotemperaturowych).

20 marca 2020 r. w UCA utworzone zostało Uczelniane Laboratorium Koronawirusa. Laboratorium nastawione na  diagnostykę zakażeń SARS-CoV-2 metodą RT-PCR należy do największych placówek w Polsce. Laboratorium funkcjonowało do 31 marca 2022 roku.

W październiku 2023 roku, Biobank został decyzją JM Rektora UMP odłączony do UCA i włączony do struktur Uczelnianego Wsparcia Badań Klinicznych.