PRACOWNICY

 

Kierownik

prof. dr hab. Nowicki Michał
mnowicki@ump.edu.pl

Zespół Uczelnianego Centrum Aparaturowego

mgr inż. Joanna Czerniak
✆ 61 854 76 49
jczerniak@ump.edu.pl

mgr Daniel Rychlewski
✆ 61 854 76 49
✉ drychlewski@ump.edu.pl

mgr Maria Zajączkowska
✆ 61 854 76 49
maria.zajaczkowska@ump.edu.pl

 

 

Zespół Pracowni Zwierząt Doświadczalnych

lek. wet. Emilia Cicha – Kierownik Pracowni
61 854 77 13
emiliacicha@ump.edu.pl

mgr Jadwiga Łopaciuch
61 854 77 12
jlopaci@ump.edu.pl

inż. Helena Wielgus
61 854 77 13
hwielgus@ump.edu.pl

tech. wet. Anna Maciejewska
61 854 77 13
amaciejewska@ump.edu.pl

Przemysław Domeracki
61 854 77 12
✉ pdomeracki@ump.edu.pl

Stanisław Nowicki
61 854 77 12
✉ snowicki@ump.edu.pl