Współpraca w zakresie biobankowania

Projekty finansowane ze środków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu:

  • “Bankowanie próbek biologicznych pacjentów leczonych w Katedrze i Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku UMP”, badania statutowe UMP nr 502-01-2224361-00305
  • “Bankowanie próbek biologicznych na potrzeby projektu: “Znaczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w nowotworzeniu niedrobnokomórkowego raka płuca – badania w modelu in vitro”, badania statutowe Katedry i Klin. Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej
  • “Ocena wpływu rocznej suplementacji kwasem linolowym na stan kliniczny i metaboliczny pacjentów z mukowiscydozą – żywieniowe badanie randomizowane, podwójnie zaślepione”,  budżet Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych