Realizowane w PZD

 

 Projekty i zadania badawcze finansowane przez NCN:

  • Ocena interakcji międzylekowych: regorafenibu i atorwastatyny u szczurów. NCN 2021/05/X/NZ7/01292

Projekty i zadania badawcze finansowane ze środków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu:

  • Ocena interakcji międzylekowych :olaparybu i metforminy u szczurów . STN UMP 502-05-33114230-09618