BADANIA NAUKOWE

 

Uczelniane Centrum Aparaturowe oferuje możliwość całościowej lub częściowej realizacji projektów i zadań naukowo-badawczych we własnych laboratoriach specjalistycznych, w Pracowni Zwierząt Doświadczalnych (PZD) oraz z wykorzystaniem aparatury wchodzącej w skład systemu tzw. wirtualnych ścieżek dostępu. Jedną z możliwych form współpracy z UCA jest także powierzenie nam próbek materiału biologicznego, które będą przechowywane w zamrażarkach niskotemperaturowych oraz w ciekłym azocie wg najwyższych standardów, kształtowanych w jednostce, w ramach współpracy z Polską Siecią Biobanków.