LABORATORIA

 

Pracownia bioobrazowania:

 • odwórcony mikroskop fluorescencyjny (Zeiss: Axio Vert.A1)  wyposażony w obiektywy: 10x, 20x, 40x, 63x, 100x oraz wysokorozdzielczą kolorową kamerę cyfrową i zaawansowany system analizy obrazu (Zeiss: Intellesis)
 • mikroskop prosty  Zeiss: Axio Lab. A1)
 • mikroskop z systemem laserowej mikrodysekcji (Zeiss Axio Observer. Z1)
 • system do wizualizacji żeli i blotów oparty o detekcję kolorymetryczną, chemiluminescencyjną i fluorescencyjną (Bio-Rad: ChemiDoc Imaging System)
 • miniwirówka (Eppendorf: Minispin)

Pracownia białka:

 • systemy do elektroforezy pionowej na żelach o długości 10cm i 20cm ( Bio-Rad: Protean Tetra, Protean xi)
 • systemy do elektrotransferu w technologii mokrej oraz półsuchej (Bio- Rad: Protean, Transblot Turbo)
 • wirówka z chłodzeniem i zestawami wymiennych rotorów ( Eppendorf: 5810R)
 • wytrząsarka platformowa (Heidolph: Unimax 1010)
 • wytrząsarka platformowa z kontrolą temperatury (Heidolph: Titramax 1000)
 • wytrząsarko-cieplarka (Edmund Buhler: KS15+TH15)
 • blok grzejny z wytrząsaniem (Eppendorf: ThermoMixer C)
 • mierniki pH i stężenia jonów (Mettler Toledo: S220 SevenCompact)
 • ultrawirówka (Thermo Scientific: Slrvall MX120+)
 • wagi (Kern)
 • łaźnia wodna

Pracownia immunochemii:

 • mikrotom rotacyjny (Leica: RM2125 RTS)
 • cieplarka (Memmert)
 • procesor tkanek (Leica TP1020)
 • kriostat (Thermo Scientific: HM525NX)
 • mikrotom rotacyjny (Thermo Scientific: HM340E) wraz z torem wodnym i chłodzeniem w systemie STSIII (Microm)
 • system zatapiania preparatow histologicznych (Especialidades Medicas Myr: EC350)
 • barwiarka automatyczna (Ventana: Benchmark XT)
 • zamrażarka niskotemperaturowa   –80 °C (POL – EKO)

Pracownia hodowli komórkowej:

 • komory laminarne klasy II (Thermo Scentific: Safe 2020) z pełnym wyposażeniem: aspiratory, dozowniki
 • inkubatory CO2 (Thermo Scientifi: 371)
 • mikroskop odwrócony (Zeiss: Primo Vert)
 • wirówka (Eppendorf: 5702)
 • elektroporator (Eppendorf: Eporator
 • dewary do ciekłego azotu
 • łaźnia wodna
 • autoklaw (SciCan Bravo)
 • automatyczny licznik komórek (Bio-Rad: TC20)

Pracownia biologii molekularnej I:

 • sekwenator nowej generacji (NGS) (Life Technologies: Ion torrent)
 • termocykler do qPCR umożliwiający analizę HRM (Thermo Scientific ABI 7500)
 • komora laminarna (Faster: Safe Fast Classic)
 • automatyczny izolator kwasów nukleinowych (Perkin Elmer: Chemagic 360)
 • automatyczny izolator kwasów nukleinowych (Promega: RSC48)
 • fluorymetr Qubit 4 Quant (Termo Fisher )

 

Pracownia biologii molekularnej II:

 • droplet digital PCR (Bio-Rad: QX200)
 • termocykler do qPCR umożliwiający analizę HRM (Roche: Cobas z480)
 • termocykler do qPCR umożliwiający analizę HRM (Thermo Scientific ABI 7500)
 • termocykler z gradientem temperatur (Bio-Rad: T-100)
 • systemy elektroforezy poziomej (Bio-Rad: SubCell Mini, Subcell Wide)
 • wirówka z chłodzeniem i zestawami wymiennych rotorów (Eppendorf: 5810R)
 • komora laminarna (Faster: Safe Fast Classic)
 • wirówka na płytki (Labnet: MPS 1000)
 • spektorofotometr do pomiaru w mikroobjętości i kuwecie ( Thermo Scientific: NanoDrop onec)

 

Pracownia biochemii:

 • chromatograf j-AKTA PURE 25
 • cytometr przepływowy (GUAVA EasyCyte 6HT-2L)
 • pH-metr Seven Compact S 220- Bio
 • czytnik płytek umożliwiający na odczyty kolometryczne, fluorescencyjne, chemiluminescencyjne (BioTek: Synergy H1)
 • termoblok (Benchmark scientific: My block)
 • sonifikator ultradźwiękowy (Bandelin: Sonoplus HD 3200)

 

Pracownia mikrobiologii:

 • komora laminarna (Thermo Scientific: Safe 2020)
 • wytrząsarka platformowa (Heidolph: Unimax 1010)
 • mieszadła magnetyczne (Heidolph)
 • cieplarka (PolEko: CLM53)
 • miniwirówka (Eppendorf: Minispin Plus)
 • inkubator laboratoryjny z wytrząsaniem

Zmywalnia:

 • zmywarka (Renggli: SalvisLab 1160)

Sterylizatornia:

 • autoklawy (Panasonic)