KONTAKT

 

W sprawie nowych zleceń lub dodatkowych pytań dotyczących usług i aparatury prosimy o kontakt z mgr Danielem Rychlewskim:

mgr Daniel Rychlewski
SAMODZIELNY REFERENT NAUKOWO-TECHNICZNY
Uczelniane Centrum Aparaturowe
✆ 61 854 76 49
✉ drychlewski@ump.edu.pl

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Uczelniane Centrum Aparaturowe
ul. Rokietnicka 8
60-806 Poznań