DYFRAKTOMETR PROSZKOWY

 

Dyfraktometr proszkowy D2 PHASER firmy Bruker.
D2 PHASER to przenośne, stołowe urządzenie rentgenowskie pracujące w geometrii Bragga-Brentano. Głównym elementem dyfraktometru jest goniometr, do którego ramion montowane są:

  • lampa promieniowania rentgenowskiego wraz z obudową i mocowaniem,
  • układ mocujący próbkę (uchwyty),
  • detektor (licznik scyntylacyjny lub LYNXEYE) z uchwytem mocującym,
  • optyka rentgenowska w torze pierwotnym i wtórnym, tj. moduły szczelin.

Lampa rentgenowska jest źródłem wiązki promieniowania rentgenowskiego (promieni X). LYNXEYE to jednowymiarowy detektor promieniowania rentgenowskiego, który w porównaniu do tradycyjnych (jednopunktowych) detektorów znacznie zwiększa szybkość pomiarów bez niekorzystnego wpływu na rozdzielczość i kształt linii dyfrakcyjnych. Szczeliny definiują otwarcie okna detektora. Uchwyty służą do zamontowania próbki.

Przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania D2 PHASER umożliwia przeprowadzanie kompletnych analiz XRD Do typowych zastosowań należą:

  • Jakościowa i ilościowa analiza fazowa,
  • Wyznaczanie udziału fazy krystalicznej,
  • Wyznaczanie parametrów kryształów takich jak wielkość krystalitów i naprężenie,
  • Wyznaczanie struktury krystalicznej.