QUADRUPOLE-MS

Quadrupole-MS model: Shimadzu, UHPLC-MS/MS (model LCMS-8030)

Ze względu na wysoką czułość i selektywność aparat UHPLC-MS/MS jest nowoczesnym narzędziem do prowadzenia wysokiej jakości badań analitycznych produktów leczniczych i substancji aktywnych. Umożliwia analizę jakościową i ilościową leków i ich metabolitów, a także związków endogennych w skomplikowanych matrycach biologicznych. Detektor mas typu potrójny kwadrupol z źródłem jonizacji ESI zapewnia precyzyjne oznaczenia ilościowe bardzo niskich stężeń analitu rzędu pg/ml i ng/ml, natomiast UHPLC Nexera o wysokiej rozdzielczości umożliwia analizę dużej liczby analitów w próbce bez negatywnego wpływu na szybkość analiz.

Możliwe aplikacje
• analiza jakościowa i ilościowa substancji leczniczych w matrycy farmaceutycznej oraz ocena czystości chemicznej preparatów
• analiza jakościowa i ilościowa leków i ich metabolitów oraz związków endogennych w próbkach biologicznych.