TERMOWAGA

TG 209 F3 Tarsus® (Netzsch)

Analiza termograwimetryczna polega na pomiarze ubytku masy próbki w zdefiniowanej  temperaturze lub procesie grzania.

Podstawowe parametry i możliwości aparatu:

  • zakres temperatur-temp pokojowa do 1000°C
  • szybkość grzania:0.001 K/min do 200 K/min
  • szeroki zakres pomiarowy: 5-2000 mg (w zależności od charakteru substancji badanej)
  • 20-pozycyjny autosampler
  • regulator przepływu masy (MFC)
  • mikrowaga charakteryzuje się dużą rozdzielczością – 0,1 µg
  • zakres rejestracji ubytku masy: 0 ~ 100 %

Zastosowanie:

Wyznaczanie poszczególnych etapów ubytków masy, wyznaczanie pozostałości masy, wyznaczanie maksimów temperatur na krzywej pochodnej zmiany masy (analiza szybkości zmian masy), określenie i porównywanie trwałości termicznej materiałów, oznaczania wilgoci, analiza składu, identyfikacja produktów rozkładu, charakterystyki surowców.

Więcej informacji dostępnych tutaj.

Urządzenie znajduje się w Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, przy ul. Grunwaldzkiej 6. Operatorem urządzenia jest  prof. dr hab. Ewa Tykarska,  email: etykarska@ump.edu.pl, tel. 61 854 66 63.